<  

Privacy statement Meijers Interactive

Goed dat je ons privacy statement leest. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor je opgesteld, zodat voor jou duidelijk is wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt als je deze website gebruikt.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

Deze Zandvoort.biz website (https://zandvoort.biz) behoort toe aan Meijers Interactive, gevestigd aan de Uitbelderstraat 37 6211 SL te Maastricht (NL), Kamer van Koophandel nummer: 22061004 (hierna: Meijers Interactive). Meijers Interactive is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Meijers Interactive is een op zichzelf staand privaat Nederlands bedrijf en niet verbonden aan enige instelling(en) gesubsidieerd door de overheid. Meijers Interactive (https://zandvoort.biz) is geen onderdeel van een gemeente of overheid.

De heer R.F.J. Meijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Meijers Interactive. Hij is te bereiken via info@meijersinteractive.nl.

Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je deze privacy statement leest omdat je onze websites gebruikt. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacy statement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

We gebruiken jouw gegevens alleen zodat jij onze websites goed kan gebruiken. We zullen je nooit gegevens verkopen aan derden.

Meijers Interactive verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

a) Bij gebruik van de websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

b) Als je een informatie- en/of reserveringsaanvraag doet op onze websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

c) Als je adverteert op onze websites

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

d) Als je als adverteerder inlogt op onze beheer-website

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

e) Als je een gastenboek bericht instuurt

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

f) Als je ons mailt, belt of schrijft:

Gegevens die wij kunnen verzamelen:

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doelen:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meijersinteractive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben, worden deze verwijderd of zodanig geanonimiseerd dat deze niet meer zijn te herleiden naar een persoon.

Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of die zijn betrokken bij beantwoorden van jouw informatie- en/of reserveringsaanvraag. Wij geven de door jou opgegeven gegevens dan alleen door aan de organisatie of accommodatieverhuurder waarop jij hebt gereageerd. Anders kan bijvoorbeeld de accommodatieverhuurder jou reserveringsaanvraag niet beantwoorden.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn afkomstig van Meijers Interactive zelf en partijen waar wij mee samenwerken. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar.

Alle cookies blijven een beperkte tijd op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. Cookies die je kan aantreffen zijn:

Opslagperiode
Functie
Google Analytics
24 maanden
Inzicht krijgen in het gedrag van bezoekers op de websites, met als doel de websites onder andere te verbeteren en beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers
Addthis
24 maanden
Onze websitebezoekers de mogelijkheid geven onze website pagina's gemakkelijk te kunnen delen.
Google AdSense, Doubleclick
1 maand
De advertentie ervaring zo goed mogelijk te maken voor onze bezoekers.
Affiliate Netwerken (onder andere awin, bol.com, tradedounbler, tradetracker, zanox)
1 maand
Cookies die worden geplaatst via de affiliate netwerken worden door externe websites geplaatst om ons te kunnen betalen voor het leveren van relevant verkeer.

Webanalyse

Meijers Interactive maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies. Deze metingen gebruikt Meijers Interactive om haar websites continu te verbeteren en te innoveren.

Sociale media

Pagina's die je op onze websites bekijkt kan je door middel van meerdere knoppen delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media-cookies van deze social media-bedrijven zoals Facebook, Google, Twitter, enzovoort, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wilt delen. De social media-cookies maken het mogelijk dat websitebezoekers pagina's van onze websites direct kunnen delen.

Banners

Meijers Interactive werkt samen met externe partijen (waaronder Google AdSense) om je, met behulp van gerenommeerde advertentietechnologieën, banners te laten zien die aansluiten bij wat je al gezocht hebt op onze websites. Jouw eigen zoekopdrachten bepalen dus de inhoud van de banners die je ziet, zodat de banner gericht is op jouw (vakantie)wensen en voor jou op maat is gemaakt. Om dit te realiseren worden jouw zoekopdrachten anoniem opgeslagen in een cookie van deze externe partijen.

Om er voor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Sommige cookies maken het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen websites en adverteerders mogelijk iets zeggen over je voorkeuren, waardoor advertenties zoveel mogelijk aangepast kunnen worden aan jouw interesses. Advertenties zijn noodzakelijk om de website mede te bekostigen.

Overig

Cookies afkomstig van Meijers Interactive zelf kunnen ook worden gebruikt door aan onze (vennootschapsrechtelijk) verbonden bedrijven.

Beperkte toestemming of cookies weigeren?

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Wil je beperkte of helemaal geen toestemming geven voor het gebruik van cookies? Gebruik dan deze cookie instellingen website om precies aan te geven welke cookies wel/niet gebruikt mogen worden op onze websites. Je kan jouw browser en/of computer zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze websites. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Door gebruik te blijven maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van de betrokkene)?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Adverteerders kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de beheer-website (https://myrs.net/beheer/). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meijers Interactive en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meijersinteractive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Meijers Interactive wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zijn je gegevens veilig bij ons (beveiliging)?

Meijers Interactive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van het gehele platform en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacy statement hebben waarin staat wie er wanneer bij jouw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden en op tijd updates installeren gebruiken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@meijersinteractive.nl

Wijzigingen van dit privacy statement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Meijers Interactive behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan de datum van dit privacy statement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig het privacy statement.

Vragen

Als je vragen hebt over dit privacy statement kan je een e-mail sturen naar: info@meijersinteractive.nl.


Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op april 2018.