Kennemerland

Kennemerland

Kennemerland straalt een opgewekte rust uit, die onweerstaanbaar trekt. De eeuwen lopen er nog als door elkaar. Middeleeuwse kerken en kastelen schurken zich behaaglijk tegen oeroude duinen. Overal in het landschap zijn sporen te zien van ontginning en inpoldering, van de eeuwige strijd tegen het water. En in Kennemerland zijn nog veel buitenplaatsen behouden van kooplieden die in de Gouden Eeuw hun drukke en vieze stad ontvluchten. De stranden, duinen en bossen van het graafschap langs de kust vormden de groene achtertuin van de 17de-eeuwse kosmopoliet. Sommige dingen veranderen nooit.

Zuid-Kennemerland

Kennemerland

Het Noordzeekanaal splits de historische regio Kennemerland in twee delen. Zuid-Kennemerland bestaat uit prachtige duingebieden, met aan de binnenrand talrijke buitenplaatsen, landhuizen en villa’s. Verder landinwaarts liggen de Meerlanden, een van oorsprong moerassig gebied waar de verstedelijking langzaam oprukt. Toch is er voldoende ruimte overgebleven voor open polders en waterpartijen.

Natuurliefhebbers hebben oneindige wandel- en fietsmogelijkheden in de duingebieden van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ook de groene longen rond Amsterdam, waaronder polder de Ronde Hoep en de rivier de Amstel, zijn populaire bestemmingen voor korte tocht. Andere trekkers zijn de badplaats en het uitgestrekte recreatiegebied Spaarnwoude, met het historische Spaarndam als extra verrassing. Watersporters kunnen terecht in de West-einderplassen en de zeehavens van IJmuiden.

Noord-Kennemerland

Kennemerland

Bekende badplaatsen en strand markeren de kustlijn van de regio Noord-Kennemerland. Landinwaarts ligt een historische en waterrijk achterland met de monumentenstad Alkmaar als grootste trekker. De groene polders met molens, alleraardigste dorpjes en de forten van de Stelling van Amsterdam zijn een eldorado voor de wandelaar, fietser en kanovaarder.

Het deel van Kennemerland ten noorden van het Noordzeekanaal heeft twee gezichten. Enerzijds is daar de Noordzeekust met zijn uitgestrekte stranden, beboste duinen en bekende badplaatsen als Wijk aan Zee, en Bergen aan Zee. Aan de andere kant wacht het oude veenweidegebied met zijn roemrijke verleden van de grote droogmakerijen. Hier liggen prachtige oud-Hollandse dorpen als De Rijp en Groot-schermer, omringd door weidse polders. Ook bevinden zich hier het Alkmaarder- en Uitgeestermeer - een geliefd watersportgebied - en vele oude forten van de Stelling van Amsterdam. Het hart van Noord-Kennemerland wordt gevormd door Alkmaar, de ‘stad van de victorie’.